Translate

fredag 13 januari 2017

Håll i hatten och ducka ”Svensson”….

I en energiöverenskommelse så förbereder nu regeringen skattesänkningar på närmare 3,3 miljarder kronor per år för kraftbolagen. Huvuddelen är lättnader i vattenkraftverkens fastighetsskatt. I överenskommelsen står också att vattenkraften ska leva upp till moderna miljökrav, och att miljölagarna ska moderniseras och vattenkraftbranschen ska inrätta en fond för att dela kostnaderna för miljöanpassning. 
Det låter ju bra så här långt, att skattelättnaderna skall till viss del användas för att finansiera en miljöanpassning via en fond. Problemet är att energiöverenskommelse genomförs utan några krav på att fonden ska vara på plats till ett visst datum. Branschen kan alltså som vanligt fortsätta förhala sin miljöanpassning.

Slutnotan då, vem betalar energiöverenskommelsen?
- Det gör "Svensson", alltså du och jag.
En genomsnittlig villaägare med elvärme kan räkna med en skattehöjning på 800-1000 kronor om året.

Nu finns dock chansen till skattelättnader.
Den decentraliserade förnybar elproduktionen, såsom vind-, sol- och småskalig vattenkraft.
Alltså fler av oss kan äga och använda alternativ så som sol, vatten och vind istället för el från kärnkraft och storskalig vattenkraft som enbart ägas av de stora aktörerna och staten.
I dag får de som bor i villa och som sätter upp solpaneler på sitt tak eller installerar ett litet vindkraftverk på tomten en skattelättnad för den egenproducerade elen.
Tyvärr så utesluts ju alla som bor i lägenhet.
Lösningen på det blir enligt samma finurliga regering att skattelättnader ges även till de som äger andelar i exempelvis sol, vind eller småskalig vattenkraft. 
På så sätt kan alla ta del i och producera egen förnybar el på lika villkor, oavsett boendeform.
Man är också från regeringens håll helt övertygade om att detta har en bred folklig förankring och är en förutsättning för en klimatsmart omställning för den breda massan.
När nu regeringen planerar att sänka skatten med 3,3 miljarder per år för eljättarna och tillsammans med dem skicka notan till ”Svensson”, så är det mer än någonsin angeläget att uppmuntra hushållen till att producera sin egen förnybara el. Man bör dock veta att den småskaliga vattenkraften är kanske den mest miljövidriga kraftkällan vi har i Sverige. Där bör ingen som helst utveckling ske, utan endast en avveckling.

Men det är inte slut här, det blir bara bättre och bättre.
Regeringen med Miljöpartiet i spetsen har nu infört en ny skatt.
Från och med 1 juli måste den som har en större solcellsanläggning betala en energiskatt för den el man inte längre köper från det vanliga nätet och för att man tillverkar egen solel. Summan är 30 öre per kilowattimme om anläggningen har en effekt på 255 kilowatt eller mer. Har ägaren flera mindre anläggningar som tillsammans överstiger dessa kilowatt blir man också skattskyldig.

-Trumvirvel & fanfar någon?

Jag kan inte förstå hur vi år efter år bara kan, från myndigheter och statligt håll, se på när kraftbolagen dikterar villkoren kring vår energipolitik. Där de också sätter ner en stor fot i miljöpolitiken genom att hela tiden tillåtas förhala miljöanpassningen av vår vattenkraft. 
Vår regering och våra myndigheter såg tidigt i kikaren det annalkande mörka hotet i fjärran för våra vattenägare som EU’s vattendirektiv innebar. Det som de nu gör är att vända på kikaren för att hålla hotet på avstånd.
Man vispar runt bland skatterna och tror att det är en lösningen när man slutligen enas om att ”Svensson” skall få skattelättnader om de producerar egen el.  Då är det klart att kraftbolagen surnar till och kräver åtgärder. Det står ju vinstminskning för dem skrivet rakt över förslaget, en vinstminskning som även drabbar staten i minskade intäkter.

2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning vilket säger att vi skall ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.
Arbetet genomförs i olika cykler och den första cykeln avslutades 2009, följande avslutas 2015, och den sista avslutas 2021. En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. Förvaltningsplaner upprättas för arbetet. 
Bakom detta arbete finns ett hot om vite från EU om länderna inte uppfyller de krav som vattendirektivet innebär. 2021 skall alla ha en plan för eller helst ha genomfört arbeten för att vattendragen skall ha god ekologisk status enligt direktivet. 
Om detta inte är genomfört så utfaller vitesföreläggande på Sverige och således de vattenägare som inte uppfyller kraven.

Det är om det som hela debatten nu handlar, då kraftbolag och enskilda vattenägare försöker svära sig fria i enlighet med vad som anses som vattenägarens ansvar. En del av bolagens vinster borde alltså ha gått till miljöanpassade åtgärder vilket de nu inte har gjort då man hela tiden försökt förhala detta. Nu inför regeringen alltså skattelättnader enligt texten ovan för att ytterligare kunna underlätta miljöarbetet. Ändå avsäger sig vattenägarna ansvar. Det hela har gått till att en hård debatt nu bedrivs i olika medier sedan 2004. 
Om vi nu leker med tanken att en miljöanpassning inte gjorts till 2021 och vitet utfaller på Sverige. Vilka kommer att få betala den notan då tror ni?
Naturligtvis så kommer detta att synas på våra elräkningar i höjda omkostnader för distributionen av el exempelvis.

Några få, som Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen har förstått allvaret i detta och försöker på alla sätt påverka till att vattendirektivet skall efterlevas. Myndigheter och staten svarar med utredningar, riksdagsdebatter, forumdagar och en och annan införd skatt som helt missar sundhetens piltavla.
Miljöpartiets skatt på egenproducerad solenergi är som att sätta huva på pilkastaren, snurra denne åtta varv och sen be personen kasta skattepilen.
Hela Sverige duckar och denna gång träffades det som de borde brinna mest för, egen producerad solenergi.

Kraven uteblir, tiden går och nu återstår bara 4 år innan vitesföreläggandet inträder. Däremellan skall vi ha ett valår. Tror ni på några större krafttag i rätt riktning av nuvarande regering som har ett år kvar på tronen?
Tror ni att en eventuell ny regering kommer att ta tag i detta från 2018?
Nya utredningar, nya debattdagar och träffar med branschen kommer att bli svaret vi får. Att läsa det som redan gjorts i utredningsform vore mer eller mindre otänkbart.

Jag är medlem i Älvräddarna och Sportfiskarna. De organisationer i Sverige som just nu arbetar hårdast med att belysa detta faktum och påverka till en förändring. Dessutom arbetar jag ideellt massor av timmar varje år för att Skeboån skall uppfylla kravet på god ekologisk status innan 2021.
Vad kan du som ”Svensson” göra då får att om möjligt påverka, visa ditt missnöje eller belysa frågan.
Mitt förslag är, gå med i någon av föreningarna som arbetar för en förändring, fler medlemmar ger mer tyngd.
Gå sedan med i någon lokal förening som arbetar fysiskt med åtgärder i något vattendrag i din närhet, stöd deras arbete.
Känner du för det, tycker att det verkar kul och intressant, anmäl dig vid något tillfälle att hjälpa till.
Magnus Karlsson, Lisa Ekdahl, Jill Johnsson gjorde det.
På bara några timmar byggde de en lekplats för havsöring på Gotland.
Du kan du också, det vet jag.

Om inte vi reagerar, försöker påverka eller visar vårt missnöje så är mitt enda råd.

- Håll i hatten och ducka ”Svensson”…fler skattepilar kommer då notan skall betalas.

-=No Happy Fish Today=-


Inga kommentarer: