Translate

onsdag 30 mars 2011

Senaste dagarnas nyheter och siffran 20000

Med risk för att vara tjatig eller en i mängden som publicerar det senaste dagarnas nyhetsinslag så kommer här några länkar som är väl värda att se.
Och mitt tillägg till detta är att det är precis på det här sättet det måste ske, det måste komma ut på eller i den typ av media som svensken ser och kommer i kontakt med.
För när vi skriver om det på bloggar och annat, så "pratar" vi ju för redan frälsta.
Jag har skrivit om det tidigare, och nu tänker jag sätta mig och författa ett brev till några av dom i Sverige som gör ett otroligt arbete kring detta med våra älvar och dess fortsatta liv.

M%C3%A5nga%20vattenkraftverk%20f%C3%A5r%20bidrag%20trots%20att%20de%20inte%20f%C3%B6ljer%20milj%C3%B6regler

Olagliga%20kraftverk%20f%C3%A5r%20miljonbidrag

%C3%84lvr%C3%A4ddarna%20JO-anm%C3%A4ler%20l%C3%A4nsstyrelsen


Jag har sen några dagar passerat 20000 läsare.
Jag är väldigt glad för detta och tycker det är fantastiskt kul att så många läser det jag skriver och tycker det är intressant.
Jag vill härmed tacka för var och en av er som besökt och besöker min sida och också tacka för alla de mail som kommer med uppmuntrande ord.
Skitfiske till er alla.

¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>

fredag 18 mars 2011

En fri tanke om en dröm

Jag vill ta er med på en liten tanke


Om vi tar vår egen å här i Hallstavik, Skeboån.
Här finns, har vi påvisat i vår rapport,(se Skeboåns Sportfiske och rapport) förutsättningar för att i fölängningen kunna bedriva ett unik sportfiske efter storvuxen havsöring, och det på en till stora delar självreproducerande stam.
Vi driver projektet med just det målet, där delmålet är biotopvården och reproduktionen och där drömmen är att kunna starta upp ett fiske.
Som ån ser ut idag, så nyttjas den enbart för sitt innehåll, alltså vattnet.
Den bevattnar åkrar i det jordbrukslandskap den passerar och den förser också Hallsta Pappersbruk med nödvändigt vattenuttag för produktionen.
Men i övrigt så finns där ingenting annat.
Okej, en del tar sig säkert ett svalkande dopp i den och någon går säkert ned med sitt rödvita flöte och tar sig en abborre eller två.

Om vi nu ser framåt på tidsaxeln ytterligare 4-6 år, när vårt arbete med att skapa rätt förutsättningar i ån för lekande fisk börjar betala sig, där räntan på insatt kapital börjar synas i ån i form av fler fiskar i ån helt enkelt.
Då kommer nästa del i projektet, att börja titta på förutsättningarna för att starta upp ett fiske i någon form.
Till en början väldigt sparsamt och med mycket lågt, om ens något uttag alls av fisk.
Vad blir då vår del i det fortsatta arbetet?
Som vi ser det så är vår fortsatta roll i detta att bedriva det arbete vi gjort fram tills dess, alltså trygga fiskens fortplantning och fortsätta jobba med förbättringar för fisken och naturligtvis att informera om och skapa rätt regelverk för det eventuella fisket.
Men vi kommer att behöva hjälp och detta på flera olika områden.

Jag tänker leka lite med en tanke här, ni kommer att förstå vid textens slut vart jag vill komma.

Vi skriver år 20xx någonting, förbättringsarbetet fortgår och vi har nu kommit så långt att vi inte längre är ensamma i vårt arbete, då som nu med Länsstyrelsen och Stockholms Stad utan nu finns även Gymnasieklasser/elever på plats som går den här typen av utbildning och som tillsammans med oss har Skeboån som praktikplatser och eller för sina praktiska arbeten.
Vi sysselsätter också genom detta arbete lokala entreprenörer, kanske mest genom grävmaskiner och dylikt arbete.
Dessutom har vi genom Länsstyrelsens försorg mindre forsknings eller uppföljninsarbete i och kring ån och dess biotop och fauna.
Utöver detta så följer vi upp allting på vår egen hemsida, där senaste informationen kring de arbeten som pågår publiceras.
Ett arbete pågår också för att delvis restaurera den gamla banvallen som fortfarande finns kvar utmed ån på vissa ställen till ett populärt vandringsstråk, där man på nära håll kan följa arbetet som pågår i ån. Och på vissa utvalda platser kan man stanna upp på iordningställda rastplatser för att inta sin medhavda fika.
Det finns också andra som håller till runt ån och som håller mer koll på djurlivet ovan vattenytan. Och våra uttrar och kungsfiskare är väl övervakade och det pågår samtidigt arbete för att trygga deras fortlevnad i ån genom att återställa flodbankar för att bygga sina bon på.

Årets restaureringsarbeten närmar sig sitt slut strax innan havsöringen startar sin vandring upp för leken.
Fiskräknaren i vår nya vandringsväg registrerar uppgången av fisk och i samarbete med ett lokalföretag som odlar fisk fångas och kramas fisk från ån för att säkra den vilda havsöringsstammen.
Leken är över och den 1 januari klockan 07:00 går startskottet. På plats finns folk som både räknar och mäter och kanske till och med märker fångad fisk, allt dokumenteras för att ha så noggrann uppföljning som möjligt.
Detta för att kunna sätta in rätta åtgärder i tid och på rätt ställen.
Det finns både fiskare och åskådare på plats och det serveras varmt att dricka och äta. Lokala medier följer premiären.
Premiär veckan fiskas det på anvisade platser och tider, övrig tid så kan guide hyras som medföljer under fisket.
Det är inte bara lokalt intresserad sportfiskare som finns på plats, utan folk har rest till Hallstavik och Skeboån för fiske och behöver därmed övernattningsmöjligheter, fylla sina bilar med bensin och handla i våra affärer.

Mmmm, börjar ni ana vart jag vill komma?

Premiären avlöper bra och nöjda fiskare vänder hemåt och budskapet sprids i sportfiskevärlden. Åk till Hallstavik, där finns ett mycket välskött vatten och kunnigt folk som möter upp och guidar dig genom dina fisketillfällen.
Hela kring arrangemanget är välskött och man har en proffsig inställning kring detta med fisken och fiskaren.
För att ytterligare stärka uppgången av fisk, så har det införts fredade zoner i den havsvik som Skeboån mynnar i och fisken kan röra sig fritt upp och ut i ån.
Den fisk som sedan vandrat ut igen lever sina dagar ute i vår skärgård och i och med åns framgång så har även fisket efter havsöring stärkts där. Så under senare delen av våren så kan man hyra fiskeguider som tar med sportfiskaren ut till riktigt heta platser för fiske.

Som ni säkert förstår så finns där ytterligare idéer kring ån och på vilket sätt man kan utnyttja dess resurser allt utifrån den synergi effekt som vårt projekt skapar.
Är detta då en helt befängd tanke, totalt tagen ur luften från någon som inte inser alla ”problem” som finns på vägen?
Är detta en ouppnåelig dröm från en insnöad sportfiskare som när en idé om samexistens kring en befintlig resurs som om den vårdas på rätt sätt skulle kunna bli realitet?
För att förtydliga ytterligare vad texten säger.
För att vi skall lyckas till 100% med vår idé, vårt lilla projekt och vår dröm så måste fler kunna se möjligheterna.
Vi, som bedriver arbetet kring ån och dess fiskar är inte dom som skall sitta i grävmaskinen, som skall räkna och mäta fiskar, sälja fiskekorten, stå både i bensinstationen och i mataffären. Vi skall heller inte se till att det finns övernattningsmöjligheter eller vara fiskeguider eller tillsyningsmän.
Vi vill bedriva vår del i allt detta, att se till att resursen finns och att den tas tillvara på rätt sätt för att räcka till alla.
Om jag istället ställer en motfråga, vad är det som säger att vi inte skulle lyckas med detta?
Varför skulle vi inte kunna skapa vårt eget lilla Mörrum i och kring vår å?

Som jag känner det, så har vi idag, när vi skriver 2011 fått med oss precis det rätta människorna i arbetet som bedrivs i dagsläget. Länsstyrelsen, Stockholms Stad och vårt egna lokala Hallstaviksnätverket, men jag saknar också en aktör, Norrtälje Kommun, som i allra högsta grad borde vara intresserat av projektets framgång utifrån den möjligheten det ger, att i förlängningen faktiskt sätta Hallstavik och kommunen på kartan och skapa arbetstillfällen.
Vi har vid några tillfällen försökt tagit kontakt med kommunen, som faktiskt inom området har kunnig personal på plats. Inget intresse har visats, än kanske vi skall tillägga.

Ser man sen detta i ett lite bredare perspektiv och tittar på hela landet och alla små och stora vattendrag som idag misshandlas eller helt enkelt ligger outnyttjade så inser man ganska snart att här finns inte bara några få arbetstillfällen som väntar, utan en hel industri.
Och då den natur och miljövänligaste industrin som kommer att finnas i landet.
Räntan på insatt kapital, en kort mening som får vilken ekonom som helst att lyfta på ögonbrynen, det är den vi pratar om här.
Borta är den tid då storföretagen byggde och satsade. Vi kan inte längre se dessa jättar som den enda vägen ut.
Vi måste börja se oss om i vår närmiljö och bygga på de resurser vi har istället för att vänta ut sega förhandlingar och utdragna investeringar som sen tillslut inte leder någonstans.
Hallstavik är en sådan byggd, som länge levt på sin stora industri men där den tryggheten numera är borta till förmån för avkastningen per aktie och jakten på vinstrekord. Inget fel i sig och kanske det naturliga steget att ta om vi ens skall ha något bruk kvar på orten.
Men med endast en mil ut till en underbar skärgård, också det en resurs, så vore det väl tusan om inte vi skulle kunna ta del av den industri som växer sig allt snabbare i landet, upplevelseindustrin.
Vi måste inse att vi på vår egen bakgård sitter på resurser som andra människor kanske jagar hela sitt liv.
Räntan på insatt kapital? vad innebär då den meningen för oss i vårt lilla projekt?
I korta ordalag så som vi ser det så är det upplevelsen, arbetstillfällen, miljöarbetet, goodwill, sätta orten på kartan och så vidare.
Vad skulle då det insatta kapitalet vara?
Det är de pengar och resurser som går åt till att skapa förutsättningen.
Ån finns där, havsöringen finns också där fast i en mycket liten utsträckning idag.
Startkapitalet är redan insatt och nu handlar det om att placera resursen rätt.
Kommer vi inte att påverka ån negativt då?
De som idag använder ån för bevattning och som resurs i en produktion, kommer inte de att få betala mer än de får tillbaka?
Absolut inte!
Återigen, det handlar om samexistens och tillgodose allas intressen, det är ju det som är det fina i den här typen av industri, alla kan vara med och dela på kakan.
Många likt mig har insett detta och jobbar för att få beslutsfattare i regeringen, kommuner och företag att inse samma sak. Att genom gemensam sak och tydliga mål jobba för att låta denna industri växa sig allt starkare.
Vi måste vara stolta över det vi har och visa upp det och kanske framför allt, vi måste våga dela på kakan med andra.
Först då kommer den här typen av projekt, som vårt lilla med Skeboån i Hallstavik, att nå den framgång det förtjänar.
Ett projekt som inte bara tillgodoser naturens intresse utan också ser till det lokala engagemanget.


¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>

söndag 13 mars 2011

Dags för vårtecken, Flugfiske- Vildmarks och Båtmässan.

Årets kombo, Flugfiske- Vildmarks och Båtmässa avklarad.
Därmed får vi väl säga också att våren har visat sitt första tydliga tecken.
Fluganberg, Granaten, Blidö-Matte och jag gjorde en heldag i de olika mässhallarna. Vi hängde på låset och lämnade inte byggnaden förrän sent på eftermiddagen.
Intrycken från båtmässan var tydlig, aluminium!
Flera för mig nya märken gjorde entré och riktigt kul var att se att det går fortsatt väldigt bra för båttillverkarna Alukin från Rådmansö strax söder om Norrtälje. Deras utbud har vuxit men det som är deras starkaste varumärke tycker jag, är att man har behållit tillverkningen lokalt och kunden känner fortsatt att man köper en högst personlig båt där man som kund kan vara med och påverka fram till dagen för leverans.

Anytec´s nya flaggskepp.
Över 8 meter styrpulpetare med 600Hk i aktern.

Fluganberg har vind i håret

Flugfiskemässan kändes, måste jag ändå säga, lite avslagen,
då flera av de "stora" inte fanns på plats för att visa sina nyheter, eller för oss att kunna få kontakt med och prata med. Vad som fått dem att lämna scenen vet jag inte men tråkigt var det.
För om sanningen skall fram så konceptet att köra dessa tre stora mässor tillsammans lockar väldigt mycket folk. Vår reaktion var dock att man kanske skall gå tillbaka till att köra en egen mässa som tidigare där alla i branschen finns med och där vi kan få klämma, känns och samtala med rätt person.

Festivalkänsla?!

Nu hittade vi andra saker som var intressanta. Bland annat bänkade vi oss till Christer Borgs föredrag om Älvräddarnas arbete i och kring våra torrlagda älvar.
Ett fantastiskt arbete som görs och som nu, för varje dags som går blir allmer publikt och syns oftare i andra medier än bara fisketidningar.
Christer Borg på Flugfiskescenen.

Jag hoppas att fler inser vilket enormt arbete som görs och att medlemsantalet fortsatt kommer att stiga.
Ni hittar en länk högts upp till höger här på min blogg.
Viktigt att säga att detta inte är en flugfiske organisation. Samarbetsparter är bland annat WWF, Naturvårdsverket och Greenpeace.
Man kan alltså gå med i denna organisation enbart för att man vill bevara naturen och stärka dess mångfalld.
Jag fick också tillfälle att träffa Ingemar Näslund som är en av männen bakom boken
"Vattenriket i Vålådalen"
Mycket trevligt möte, och jag fick chansen att tacka för en mycket fin och välskriven bok.

Ingemar Näslund


J:son Sweden AB tilldrog sig nog det största intresset bland alla flugbindarborden.
Otroligt snygga och realistiskt bundna flugor.
Vi tog också ett snack med Flugfiske i Norden, som pratade om att det kommer att förändra lite i tidningen och att dom i och med detta söker lite nya skribenter.
Så sitter ni på berättelser från era fisketurer eller annat, varför inte ta chansen att skicka in något till dem.

Mitt egna fynd blev en midjeväska från Sölvkroken, vilket jag inte var ensam om såg jag.

Dagens argaste grin stod nog ändå denna skönhet för i entré hallen.

Nu hoppas jag att man till nästa år lyckas locka alla att finnas på plats under dessa dagar i Älvsjö.
För inte är det väl så att "jättarna" inom flugfiskebranschen i Sverige har vuxit ur sin kostym och tycker att vår marknad är för liten och för ointressant för att finnas på plats.
Väl mött nästa år, ni som INTE var där.

¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>lördag 5 mars 2011

Carlgren, dagens starkast lysande stjärna

Minns ni Birgit Friggebo´s härliga sångnummer "We shall overcome"?
Nu är vår härligat sprudlande Miljöminister farligt nära en liknande stjärnsmäll tycker jag, när han lägger timmar av sin dyrbara tid på att gnälla på SMHI istället för att ratta sin skuta åt rätt håll i långt viktigare frågor.
Kan det vara så att de utlovar för lite regn till hans dammbyggen runt om i landet kanske?Utan tvekan, dagens svensk!!

fredag 4 mars 2011

Lite kul bildserie på ekorren på besök.

Lekte lite med kameran i helgen, då denna krabat smög sig fram under fågelbordet.


Nog ser det ut som att han tycker att det var ganska gott.


Undrar jag, om han försökte viska till sina polare först......


......men ledsna, och rya i på skarpen!!

tisdag 1 mars 2011

Dagens klipp

Telefonen ringer på jobbet, Fluganberg i andra änden som botaniserar på bokrean.
Och där, bland kokböcker och deckar ligger Flugbindning -på mitt sätt (Ny Utgåvan) av Lennart Bergqvist. En saknad bok i min bokhylla.
Prislappen på baksidan säger 495:- men på framsidan sitter en ny lapp med 100:-
Det får man väl ändå kalla dagens klipp.
Tack och Bock, för hjälpen Fluganberg!!¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>