Translate

fredag 24 mars 2017

Girighetens kraftstation.

Högsta domstolen har nu tagit sitt beslutat. Det blir inget prövningstillstånd för överklagandet av ansökan om återkallelse av Jämtkrafts tillstånd för vattenverksamhet vid Långforsen. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens beslut ligger fast. Jämtkraft får bygga ett nytt kraftverk och bygga upp den bitvis raserade dammen i Långforsen.

Jämtkraft, som idag ägs till 98 procent av Östersunds kommun och Krokoms kommun och Åre kommun med vardera 1 procent, har allvarligt försummat underhållet av det befintliga kraftverket i Långforsen. Dammanläggningen har delvis rasat. Det nuvarande kraftverket har inte producerat el på flera år. Älvsträckan vid Långforsen är också skyddad enligt miljöbalken och ingår i ett Natura 2000-område. 
Ändå blir högsta domstolens beslut att det inte blir något nytt prövningstillstånd.
Vad detta ett Natura 2000-område har för betydelse för Högsta domstolen kan vi nu se och tyvärr så sänder det signaler till andra bolag om att det är fritt fram att bygga ut befintliga kraftverk i skyddade älvsträckor.
Många kanske minns William Mobergs Faulds telefonintervju med Jämtkrafts VD i programmet Jakt & Fiske om hur och på vilket sätt de då "ordnat fram" positiva beslut från alla kringliggande byalag.
Hela historien luktar lång väg. Tagna beslut rivs upp, skyddsvärda områden är inte längre skyddsvärda och kommuner som nickar ikapp med de från Jämtkraft utlovade "vinsterna"


Hur kan vi, du och jag, på enklaste sätt protestera mot detta?
Mitt råd, byt elleverantör. Byt med kommentarer kring Långforsen.
I Sverige idag finns bara ett bolag som har 100% miljöanpassad vattenkraft, Tranås Energi.
Jag har bytt från mitt tidigare bolag, som började på Vatten och slutade på fall, och på så sätt signalerat mitt missnöje. Samtidigt fick jag också en lägre totalkostnad.
Två goda ting som gör att jag sover gott om nätterna.

Länk till: Tranås Energi

Jag läser en gammal från artikel från 2005 där följande står att läsa:

Regeringen beslutade idag att inte tillåta en ombyggnad av Långfors kraftstation i Jämtländska strömvattnet Långan.
- Det är mycket glädjande att regeringen delar vår uppfattning om att en ombyggnad av kraftstationen i Långforsen orsakar mer miljöpåverkan än vad som är tillåtet i en skyddad älvsträcka, säger Stefan Nyström, Generalsekreterare för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
Jämtkraft AB hade ansökt om tillstånd för ombyggnad av Långfors kraftstation i Jämtlands län. Dagens regeringsbeslut att inte tillåta ombyggnaden är i linje med en tidigare dom från regeringsrätten. Enligt miljöbalken kan ombyggnad endast tillåtas om miljöpåverkan är obetydlig.


Inte ens ett regeringsbeslut kunde alltså övertyga HD.
Länk här: Regeringen Räddade Långforsen


Här finns också en hel del SVT inslag om forsen: SVT Om Långforsen

Jag vill härmed deltaga i tävlingen om namnförslag på denna kraftstation.
Mitt förslag är, Girighetens kraftstation.-= No Happy Fish Today=-


Inga kommentarer: