Translate

måndag 21 januari 2013

Varför ser de och hör de inte varandra??

Jag tänker ta er igenom de senaste veckornas debatt i olika forum, dels via artiklar men också via egen text. Och vi börjar med vad "chefen" sa för en tid sedan:
Fredrik Reinfeldt söker efter fler och enklare jobb i nättidningen Riksdag & Department
http://rod.se/reinfeldt-efterlyser-fler-enkla-jobb
 

Vi säger så här Fredrik, bjud in oss från sportfiskevärlden/turismen/kulturföreningar så kan vi på bara någon timmes kaffedrickande och knaprande på en bulle skaka fram tusentals arbetstillfällen, samtidigt som du, räddar glesbyggdskommuner och våra älvdalar från total utflyttning.
Det finns dock några detaljer som du bör få ordning på först.
Sätt Vattenkraften under samma förutsättningar som alla annan industri i detta landet och lägg beslut som gör det tvingande att bygga omlöp och dyligt kring våra kraftverk och dammar.
Här kommer då också de första arbetstillfällena att skapas, och de på lokal nivå ute i våra kommuner där vi kan återanvända nyutbildade killar och tjejer från våra fiskevårdsprogram till att sätta igång arbetet med att restaurera våra vattendrag och sjöar, genom biotopvård - omlöp och inventeringar.
Ge mer pengar till stöd för verksamheter som vill återställa och/eller bevara våra rinnande vattendrag och det liv som finns däri.
Kring denna punkt kom nu i dagarna Anders Borg med detta utspel:

http://rod.se/naturens-v%C3%A4rde-ska-i-borgs-budget
Också denna artikel hämtad från Riksdag & Department.
 
Och till sist tillåt endast Yrkesfiske och Sportfiske. Det s.k husbehovsfisket måste bort, alternativt sättas under hårda regler.
För tvärtemot vad Eskil Erlandsson säger så förekommer ett utbrett "tjuvfiske" längs våra kuster, i älvar och i sjöar.
och detta är bara ETT av alla exempel som finns.

Och om vi nu går till Eskil Erlandsson och vilken typ av politik han bedriver så skulle det kunna ta en hel bok i anspråk för att få någon form av klarhet in detta, och frågan är om man ens då kommer att förstå den mannens politik.
Det otäcka är att detta är tre personer ur en aliansregering som med andra ord borde prata med varandra och naturligtvis läsa sin egen tidning.
Man kan tycka att dessa tre s.k visemän någonstans borde inse att dom med gemensamma krafter skulle kunna enas om en plan för att stärka landet Sveriges fiske- naturvårds- och sysselsättningspolitik.
Eskil gjorde idag ett svagt försök att svara på den massiva och hårda kritik han utsatts för sedan Uppdrag Gransknings reprotage om laxen i Sverige  i Fiske för Alla
http://fiskeforalla.se/2013/01/21/hart-pressad-i-laxfragan/
Men vad är det karl´n egentligen säger?!?!
Känns som att han bara trycker på play återigen och låter munnen rapa floskler som inte ens hans eget departement tror på.
I "landet lagom" framstår han och hans politik och ställning i denna fråga... ändå som lättmjölk, lättdrucket utan någon som helst smak eller verkan.
Återigen, hans "chef" efterlyste i förra veckan arbetstillfällen, hans man vid plånboken vill satsa mer pengar på Naturens värde och själv vill ha tömma resursen för ALLT detta i ett försök att vara alla till lags utom just en då kanske, Laxen själv.
Det finns bara en väg att gå, att investera sig ur krisen.
Gör satsningen där kilopriset på den fångade laxen är som högst och där det sprids över fler som delar på kakan och investeringarna.
Bruka sedan räntan på det insatta kapitalet och låt större delen leva istället för att gå i svartfiskets fällor eller till snittar på Rosenbad.
 
Som exempel kan nämnas att Organisationen Älvräddarna i sin presentation vid utfrågningen om den biologiska mångfalden den 4 oktober 2011, hänvisade till Naturvårdverkets egen utredning från 2009 där man skattar kostnaderna för att åtgärda vandringshindren till mellan 1,5 miljarder och 5 miljarder SEK. Med en beräkning av de olika yrkeskategorier som skulle vara involverade räknande man då till att de 5 miljarderna skulle kunna ge upp emot 5000 årssysselsättningar för att bygga exempelvis vandringsvägar för fisk.
 

5 miljarder och för det, 5000 arbetstillfällen, detta för att skapa förutsättningen för ytterligare arbetstillfällen kring det som fisket i våra älvar och vattendrag skulle kunna ge, i våra inlandskommuner och längs våra älvdalar.
Och då är inte kringverksamheterna räknade.
Ett exempel är att man kring 90-talets slut och in på 2000 talet omsatte 50 miljoner i Karlshamns kommun kring vad fisket efter lax och havsöring gav i Mörrumsån.

Aldrig någonsin har den gamla devisen att man måste satsa sig ur en kris känts så bra som nu, för med 5 miljarder finns alltså en mängd arbetstillfällen och miljövärden att rädda.
Plus att man också undgår risken med viten från EU, eftersom man då skulle uppnå de direktiv som ställs på alla medlemsstater och de regionala vattenmyndigheterna i det nya vattendirektivet, vilket säger att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus år 2015.
Text ur Älvräddarnas presentation:

EU:s vattendirektiv är rättsligt bindande för alla medlemsstater och de regionala vattenmyndigheterna har gett en generell dispens för att uppnå miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster där vattenkraft påverkat hydromorfologin till år 2021. Om Sverige inte uppnår målen och det kan visas att det beror på felaktiga eller uteblivna beslut, kan Sverige som nation få rullande vite för fördragsbrott, något som drabbat flera andra medlemsnationer i EU under det senaste decenniet.
 
Trots detta så fortsätter alltså Eskil Erlandsson och andra att rulla tummarna medan Sverige går på knäna både miljömässigt men också när det gäller sysselsättningen.
Samtidigt så kommer det nästan dagligen sådana här inlägg i olika forum och medier.
Kanske kan det vara dags för samarbete??!!

Sverige är verkligen ett otroligt vackert land, rikt på resurser när det gäller fisket och verksamheter kring detta. Men med skyddande av våra tillgångar så som man exempelvis jobber med det i Skottland och delvis Island och Norge så skulle vi på allvar kunna konkurrera med dessa länder om fisketurismen istället för som nu, höra Eskil Erlandsson utnämna oss till "maybe gold medalist" inom sättet att bruka våra tillgångar, samtidigt som resursen lax, står och dör i torrfåror nedanför våra kraftverk, arbetslösheten närmar sig tvåsiffrigt.
Makten och härligheten sitter med nedböjda huvuden och pekar på bänkgrannen i riksdagen när miljödebatt står på agenda och först när frågor om månggifte, tågtidtabeller eller andra länders misslyckanden skall diskuteras sträcker de på sig och kör igång åsiktsmaskineriet.
Så på frågan varför de inte ser och hör varandra så tror jag som så många andra, att miljöfrågorna avgörs inte i depardement och riskdagsrummen, dessa frågor är sedan länge klara när den berömda marknaden lämnar över det till sina apostlahästar de satt vid makten.
 
Och under tiden så bokar vi havsöringsresor till Argentina, laxresor till Skottland, Island eller Norge eller öring och regnbågsfisken i Nya Zeeland, Slovenien osv osv.
 
 
No Happy Fish Today
 
Min Uppmaning -Bli Älvräddare!!
www.alvraddarna.se
 


 

Inga kommentarer: