Translate

torsdag 14 januari 2010

Lokalt engagemang MED kommunalt stöd

Jag kan inte helt släppa ämnet.
Jag började att söka i mitt närområde, i min kommun för att se vilken typ av arbete som pågår här.
Och sanningen är den att det inte är helt dött, det pågår små projekt och utredningar om vår närmiljö.
Många av de, väldigt fina och innehållsrika utredningar och rapporter som finns, går att läsa på kommunens egen hemsida, under fliken Naturvård.
Och några som intresserade mig speciellt var den om Kustens strandområden- en kartläggning av naturvärden och exploatering och den som handlar om Restaurering av sjöar och vattendrag - genom lokalt engagemang
Det visar ändå på att det finns lite "bubbel i vassen"
Problemet kvarstår ändå, att vi som är ute i och kring våra vatten och som har intresset av detta, väldigt sällan ser några stora och tydliga resultat av deras arbete.
Det kan ju naturligtvis bero på just det som sägs, det lokala engagemanget.

Jag tror däremot tvärtom delvis, att naturligtvis måste det fram ett lokalt engagemang, och det är upp till oss själva att våga komma med idéer men också att försöka driva dom till sin spets.
Oftast tror jag det stannar vid att det är för små grupper, kanske till och med enskilda personer som jobbar och brinner för en idé, så att det till slut blir för stort och tungrott och med det också rinner lite ut i sanden.
Vi skall inte vara rädda för att komma med idéer. Dom måste fram.
Frågan är bara vilken hjälp vi kan få.
Så jag skulle vilja omforma raden till "Lokalt engagemang MED kommunalt stöd"

Norrtälje är och förblir en sommarkommun, precis som många andra kommuner som har tillgång till enormt vackra omgivningar. Och upplevelseindustrin är starkt växande.
Varför inte utnyttja detta faktum och trycka ännu mer på och satsa på dom förutsättningarna.
Jag kommer att försöka dra mitt strå till stacken med att ta kontakt med kommunen för att höra lite om vad som finns att hämta, i form av stöd och uppbackning.
Både ekonomiskt naturligtvis men också med den kunskap som finns i deras korridorer.
Jag både tror och hoppas att Norrtälje Kommun kommer att svara upp på ett positivt sätt.
Jag menar, alla är vi väl intresserad om det både kan hjälpa vår miljö, öka på intresset för kommunen som sådan men också kanske generera arbetstillfällen.
För idéer finns det!!

//Patrik

Inga kommentarer: