Translate

tisdag 16 november 2010

Havet 2010

Det har gjorts en omfattande studie av våra hav, som nu finns samlat i ett matrial att ladda hem eller beställa på havet.nu

         

Rapporten HAVET 2010 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten är en samproduktion mellan Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet. I HAVET 2010 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet.

Inga kommentarer: