Translate

tisdag 15 november 2011

Lite påverkan eller död?

 "Utdrag ur Vattenfalls miljöpolicy"

Påverkan på växter och djur

Förändringar av vattennivån i regleringsmagasinen påverkar växter och djur som lever i strandzonen. Stränderna mellan högsta och lägsta vattenstånd förlorar en stor del av sin biologiska rikedom, vilket i sin tur påverkar fisken som söker föda eller lägger sin rom i strandzonen. 

Kommentar:
Det handlar inte om påverkan på strandregionen och det växt och djurliv som finns där.
Det är nämnligen så här, strandzonen är totalt död, ingenting växer där och ingenting klarar att leva där. Vi tittar åter på Håckrenmagasinet i västra jämtland dit jag åker flera gånger om året.
Strandzonen är död, botten är död, ja hela dammen är död. Det som återstår är en naken, död strand och botten där endast stubbarna av det träd som togs bort vid byggnationen av dammen finns kvar.

För mig, är det viktigt att allmänheten får se hur det ser ut på riktigt, att man får se vad många kraftbolag anser som "viss miljöpåverkan"
Finns det inget liv i dammen då? Jo då, jag kommer till det lite längre ner i texten.Håckrenmagasinet, Västra Jämtland

Är detta möjligen en plats som har förlorat stor del av någonting eller är den död?

Det som finns kvar är ytterst lite växtlighet på toppen av några grusåsar i dammen.

Olika fiskar påverkas i olika grad. Till exempel minskar öringen vanligen vid reglering medan röding och sik klarar sig bättre. Även om vattenregleringen påverkar fisket negativt, utgör de reglerade sjöarna fortfarande en stor och välutnyttjad tillgång för husbehovs- och fritidsfiske.

Kommentar:
Det finns liv i våra dammar, inplanterad fisk som blandas upp med den instängda vilda fisken och som på sikt utarmar bestånden så pass att kontinuerlig isättning av odlad fisk är en förutsättning för det som omtalas här, nämnligen fritidsfisket och husbehovsfisket.
I Håckrendammen har man också blivit tvungen att plantera i föda åt fisken för att den om möjligt skall överleva.
Öring minskar ja, men detta bara beroende på att man i de strömmar och bäckar som fortsatt mynnar in i dessa dammar inte gör några insatser för att förstärka biotopvården för dessa lekvandrande fiskar. Rödingen klarar sig bättre sägs det. Rödingen är en fisk som delvis lekvandrar men ofta också leker i sjöarnas strandzoner, alltså dessa som när våren kommer och rödingens rom skall kläckas oftast ligger 15, 20 jag till och med 30 meter ovan vattenytan. Och som ni vet så är inte rödingen en fisk som kläcks på land och sen i motsats med evolutionen vandrar tillbaka ner i vattnet igen.
Håckrendammens rödingar har nu, 40 år efter att dammen byggdes börjat hitta upp i ån för att leka, den å som fortsatt inte fått någon form av biotopvård under samma period. Och det kanske skall tilläggas också att det inte är den ursprungliga stammen röding som gör denna omställning utan återigen bygger på utsättning av odlad fisk.

Så, visst finns det liv i Håckrendammen alltid.

Älven nedströms regleringsmagasinen och kraftverken påverkas också. Här påverkar ett minskat vattenflöde de strömlevande arterna negativt, medan arter som trivs i lugnt vatten ökar. Växter och djur som lever i strandområdet och är beroende av årliga översvämningar försvinner eller minskar kraftigt, eftersom vårfloden uteblir. Dammbyggnader och kraftverk påverkar ofta de naturliga vandringsvägarna för främst olika laxfiskar.

Kommentar:
Nedanför Håckrendammen finns inget vatten i den gamla strömfåran, den är torr och består numera endast av sly eller naken sten därtill små små vattensamlingar. Vatten från dammen leds numera i en rör i marken ner till Sällsjö där nästa damm ligger. Den så omtalade Storboöringen som en gång lekt i dessa strömmar är numera sedan länge borta.

Sammanfattningsvis så är det precis så här det ser ut vid många av våra vattenmagasin och reglerade älvar. Håckrenmagasinet är ingen undantag och detta är viktigt att förstå när man hör våra kraftbolag direktörer beskriva sin miljöinriktning och hur dom ser på vattenkraften som den miljövänligaste kraftkällan vi har i landet eller som dom själva väljer att kalla den, den förnyelsebara energin.
Vad vill nu jag och många andra som likt mig kämpar för våra vattendrag och den biologiska mångfalden? Vill jag riva Håckrendammen kanske?
Svaret är nej!! Även om jag kan få drömma om det ibland, men det funkar inte så. Det skulle aldrig att kunna återställa naturen efter en sådan damm, det skulle bli ett naket sår som för alltid skulle ligga helt öppet för vind och väder att påverka, snarare skulle det skapas ett ökenlandskap där sanden skulle bli en stort problem när höststormen river upp den från botten.
Nej, det funkar inte så att det är bara att riva, men det finns så många andra sätt man kan verkligen från kraftbolagens sida visa sin inställning till miljöarbete på annat sätt än bara ur plånboksvyn.
Jag har skrivit om det tidigare, i ett annat inlägg om hur jag ser på Håckrendammen och de åar som mynnar ut i den, Storån och Sätterån.
Finns att läsa här: Tankar kring Storån

Där jag skriver lite om vad jag tycker borde göras i området för att skapa något mer än bara en fiskdamm.

Vad kraftbolagen har skapat är egentligen jättelika uppväxtdammar för utplanterad fisk.
För om vi tittar på Håckrendammen igen så finns där knappt någon sjöfågel heller, om man jämför med hur det ser ut i en fungerande sjö där den biologiska mångfalden sträcker sig från botten av sjö och den minsta organismen via musslor kräftdjur och insektslarver via fisken upp mot strandzonen där fåglar av olika slag, vadare och andfåglar till exempel tar vid till våra fyrbenta landdjur.
Att i det fallet fortsätta sin rovdrift som kraftbolagen eller privata intressen bedriver utan att ens lägga två fingrar i kors för den miljöpåverkan man har är för mig en gåta men kanske inte så konstigt.
För så länge som normsättaren i branschen, Vattenfall, statligt ägda Vattenfall agerar på detta viset så ser nog ingen av det andra någon anledning att skapa något eget.
Pengarna på bordet Vattenfall!! jag tror det är precis så dom ser på sin vinst, att pengar som satsas på något annat än en fortsatt utbyggnad är förlorade pengar, som försvinner ner i en hål under dramatiska former och till suset från aktieägarnas skrämda andetag.
Pengarna på bordet Øystein Løseth, våga spela lite på miljön, där finns långt mycket mer att vinna på varje satsad krona, respekt tillexempel hos oss skattebetaler och tillika dina kunder.

Hela Vattenfalls miljöpolicy kan du läsa här: Miljöpåverkan från vattenkraft
(Skall tilläggas att just Håckrendammen inte ägs av Vattenfall men att deras anläggningar inte skiljer sig ett dugg från denna)

Inga kommentarer: